Wyszukiwarka

 
Lubelskie Forum Dialogu i Współpracy

27 września 2010 roku w Pałacu Czartoryskich w Lublinie - siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, odbyło się Lubelskie Forum Dialogu i Współpracy w ramach projektu "Dochodząc do TAK. Dialog społeczny szansą rozwoju Lubelszczyzny".

Celem Forum było, między innymi: promocja partnerstwa jako sposobu rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałanie zjawisku marginelizacji i wykluczeniu społecznemu, promowanie rozwoju przedsiębiorczości, działanie na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych, wsparcie instytucji życia naukowgo i kulturalnego Regionu, tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych, rozwój dialogu społecznego.

Na uroczystej konferencji był obecny Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, w trakcie której podpisał Dekaracje Powołania Lubelskiego Forum Dialogu i Współpracy.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Deklaracja.doc


Materiał zamieszczony przez: Dudzińska-Zuchniarz Halina, 2010-09-27, 14:22
Drukuj